Dodatni program, Filozofija življenja, Psihologija, Snovi, Stanje duha, Tekstovi, Zanimljivo, Zdravlje

U kom ste režimu? Alfa, beta, gama,… teta?

u-kom-ste-rezimuLjudski um može da funkcioniše na 5 različitih frekvencija. Svaka od tih frenkcencija ima svoju svrhu i neophodna je za optimalno funcionisanje celokupnog sistema.

Jedan od aparata koji naučnici koriste za „merenje “ ovih frenkvencija se zove encifalograf – u pitanju je metalna spravica žičicama povezana sa kompjuterom koja očitava registruje i beleži rad mozga-dakle pričamo o talasima koji su izmereni u laboratorijama u kontrolisanim uslovima. Poslednjih nekoliko godina sve više instituta u svetu se bavi ovom vrstom istraživanja.

Do kakvih su zaključaka oni došli?

U budnom stanju svih pet moždanih talasa je aktivno ali jedan je uvek dominantan i on određuje kako ćete biti raspoloženi i o čemu ćete razmišljati. Naša sposobnost da menjamo frenkvenciju tj. stanje svesti određuje koliko ćemo se uspešno nositi sa stresom ili koliko će nam biti potrebno vremena za odmor i oporavak nakon napornog dana.

Tih 5 stanja svesti nazvani su prema slovima grčkog alfabeta: Alfa, Beta, Gama, Teta, Delta. Pa hajde sada da prođemo kroz osnovne karakteristike svakog od stanja.

/Hz -herc , SI jedinica za merenje frekvencije//

 

 

Gama talasi (40-100Hz)

Kada smo obuzeti razmišljanjem o komplikovanom matematičkom zadatku ili kada nam je mozak „skoncentrisan“ na učenje novih podataka automatski prelazimo na ovaj „režim“. On omogućava da se nove informacije kao što su konkretni brojevi i druge činjenice spakuju u pravu hemisferu našeg mozga odakle ćemo moći da im ponovo pristupimo kada nam te informacije budu bile potrebne. Ovo je stanje svesti u kome se nalazite dok ste na primer na časovima vožnje ili dok učite novo gradivo za ispit. Ljudi koji imaju problem sa učenjem ili su na drugi način mentalno izazvani , na žalost imaju poteškoća da pristupe ovom stanju.

Ako previše vremena provodite emitujući dominantno gama frekvenciju to sa druge strane može izazvati preteran stres i anksioznost. Ljudi koji pate od poremećaja pažnje takođe imaju problem sa pristupanjem ovoj „talasnoj dužini“.  Način na koji možete poboljšati i optimizovati um da pristupa ovom stanju isključivo kada treba i koliko treba je redovnom meditacijom /molitvom.

 

 

Beta „režim“ (12-40Hz)

Ovo su talasi najniže amplitude i mozak provodi najviše vremena u ovom stanju. Beta talasi omogućavaju logičko i kritičko razmišljanje, brzo snalaženje, i neometano obavljenje rutinskih obaveza. Jedan od načina da direktno pristupite beta režimu je konzumacija kofeina a takođe i izlaganje situacijama u kojima organizam luči adrenalin. Takođe za borbeno i takmičarsko raspoloženje sportista takođe su odgovorni ovi talasi. Ljudi koji su skloni sanjarenju u toku dana i ljudi koji nemaju „energije“ da se suoče sa svakodnevnim obavezama zapravo imaju problem da pristupe ovoj frekvenciji.

Ako previše vremena provodite u beta režimu organizam može razviti preveliku toleranciju odnosno zavisnost od adrenalina, i opsesivno kompulsivno ponašanje kao i sindrom popularno nazvan ADHD.

 

 

Alfa stanje (8-12Hz)

U ovom stanju se nalazimo kada smo između budnog stanja i stanja sna. Alfa talasi su zaduženi za stanje duboke relaksacije a aktiviraju se i u trenucima molitve i meditacije.

Ovom stanju je lakše pristupiti ukoliko niste jeli hranu životinjskog porekla duže od nekoliko dana. Obzirom da u alfa „režimu“ mozak prima informacije i beleži doboko u podsvest- sam religijski post je osmišljen sa idejom da pripremi mozak za takvo reprogramiranje-zato se u toku posta nije dobro izlagati negativnim informacijama jer ne želite da vam se one upišu u duboku svest -otud pravilo da za vreme posta ne treba imati negativne misli.

Konzumacija alkohola i marihuane uvodi mozak u Alfa stanje direktno ali na žalost smanjuje sposobnost uma da sam proceni koliko „Alfa talasa“ mu je potrebno. Insomnija, hiperaktivnost i paranoja su neke od posledica  nedovoljne izloženosti ovom stanju.

 

 

 

Teta talasi (4-8Hz)

Mozak se u ovom stanju ulavnom nalazi u toku sna. Ukoliko se u budnom stanju ne preteruje sa ovom frekvencijom ona daje sposodnost da na zdrav način doživimo duboke emocije. Ukoliko ste sveže zaljubljeni provešćete više budnih trenutaka u ovom režimu od ostalih. Ovo je polu-hipnotička frekvencija.

Teta talasi su zaduženio za našu sposobnost da se povežemo sa intuicijom i kreativnošću. Prevelika izloženost ovom stanju pravi da donosimo loše procene u socijalnim situacijama odnosno lošu socijalnu inteligenciju.

 

 

 

Delta talasi (0-4Hz)

Ovo je stanje „dubokog isceljujućeg sna“. Deci je mnogo lakše da mu pristupe a kako organizam stari sve mu je teže da pristupi ovoj podmlađujućoj frekvenciji. Zdrava količina izloženosti ovom stanju jača imuni sistem. Umu je najlakše da pristupi ovoj talasnoj dužini noću između 22h i 2h, dakle oko ponoći, i to isključivo ako je u stanju sna.