Aktuelno, Astronomija, Merkur, Tekstovi, Zanimljivo

Šta je Retrogradni Merkur i kako utiče na vas?

 

Tri puta godišnje planeta Merkur izgleda da putuje unazad nebom!

Te periode nazivamo vremenima kada je Merkur u očiglednom

retorgradnom kretanju ili jednostavno „Retrogradni Merkur“.

Za one koji se bave astrologijom, posebno su se ova vremena

tradicionalno povezivala sa zbunjenošću,

odlaganjem i frustracijom. Medjutim, ovo je izvrsno vreme za

razmišljanje o prošlosti i

veruje se da je intuicija tokom ovih perioda velika.

Slučajnosti mogu biti izvanredne

ŠTA JE RETROGRADNO KRETANJE?

Astronomsko objašnjenje za retrogradno kretanje započinje razumevanjem da planete u našem sunčevom sistemu kruže oko Sunca na različitim udaljenostima i brzinama. Dok sami orbitiramo oko Sunca, možemo da posmatramo druge planete koje se kreću našim nebom prateći svoje staze.Ponekad se može činiti (iz naše perspektive) da je planeta naglo promenila pravac i počela da se kreće unazad . Ovo je, naravno, iluzija izazvana položajem Zemlje u odnosu na položaj planete, jer planeta u orbiti uvek putuje u jednom postavljenom smeru i ne može iznenada da preokrene kurs. Zbog toga fenomen nazivamo prividnim retrogradnim kretanjem, jer izgleda samo kao da se planeta pomera unazad (“retrogradno kretanje”).

KADA JE MERKUR U RETROGRADU 2021.GODINE?

2021.godine Merkur će biti u retrogradnom kretanju tokom sledećih raspona datuma:

od30.januar do 20.februar

od29.maja do 22.juna

od27.septembra do 17.oktobra

 

ŠTA TREBA DA RADITE KAD SE MERKUR RETROGRADIRA?

 

Planeta Merkur vlada komunikacijama u svim oblicima: slušanjem, pisanjem, čitanjem, govorom i tako dalje – kao i aktivnostima usko povezanim sa komunikacijom , poput pregovora i ugovora.

Dakle, kad je Merkur retrogradan, pokušajte da ostanete fleksibilni, strpljivi i razumevajući, dozvolite dodatno vreme za putovanja i izbegavajte potpisivanje novih ugovora u koje niste sigurni. Pre nego što krenete na put, dva puta proverite sve potrebno, odgovore na e-poštu i prijavite se sa rezervacijama.

Pregledajte projekte i planove u to vreme, ali sačekajte da Merkur ponovo bude direktan da donesete konačne odluke. Ne možete zaustaviti svoj život, već planirajte unapred, napravite rezervne planove i budite spremni na kraće osigurače i loše komunikacije sa ljudima.

Uzmite trenutak za razmišlajnje.Neki za sve haose koji se dešavaju u njihovim životima krive Retrogradni Merkur. Medjutim, ovo je dobar trenutak da sednete i pregledate u šta ulažete svoju energiju.

Na primer, ako su vam porodica i vera važni, ulažete li u njih dovoljno svoje energije ili ste preterali u drugim oblastima kao što su karijera ili hobi? Gubitak ravnoteže izmedju različitih delova vašeg života može prouzrokovati da svi oni pate, pa vam svest o vezama izmedju njih – posebno tokom Merkura Retrogradnog!- može pomoći da održite ili bar bolje razumete kako ta ravnoteža deluje.

Retrogradna živa može biti izvrsno vreme da se vratite korak unazad i ponovo analizirate ko ste i šta radite- ali uzdržavajte se od bilo kakvih drastičnih promena sve dok se retrograd ne završi.

Vrsta uticaja koji osećate takodje zavisi od toga u kojem se od 12 horoskopskih znakova nalazi Zemlja kada Merkur postane retrogradan.